DEN SESTERSTVÍ

22.02.2014 15:00

sobota 22. února 2014

Každoročně 22. února, na den narozenin zakladatele skautingu Roberta Baden Powella a jeho ženy Olave Baden Powellové, si skautky a skauti na celém světě připomínají své vzájemné sesterství a bratrství.

Zároveň se snaží alespoň malým dílem zlepšit některý ze závažných celosvětových problémů. Mezinárodní dívčí skautská organizace WAGGGS proto každý rok vybírá téma, na které by se skautky a skauti na celém světě měli zaměřit. Letošním tématem je vzdělávání a cílem je zahájení a dokončení základního vzdělání všemi dívkami a chlapci na světě.

Proto neváhejte, a vezměte si 22. února skautský šátek a noste jej po celý den.

Navíc si pro nás 4.oddíl připravil zajímavé setkání na skautské klubovně v 15,00 hod. Tak se šátkem ve vší parádě se budeme těšit!