Mikulášská 2013

16.12.2013 16:14

Každý rok bývá slavkovským skautským střediskem pořádána mikulášská besídka. Letošní rok, který nebyl vyjímkou, to bylo dne 8.12.2013, ale na rozdíl od minulých let, kdy se družiny sešly na jednom místě a každá si připravila vlastní scénku apod., to letos bylo jiné. Družiny byly na slavkovské klubovně a každá si ve svých vlastních klubovnách připravila jiný program od začátku mikulášské do konce. Družina Švestky zprostředkovávala dětský koutek a ping-pong, vlčata z 1. oddílu provozovala čajovnu, 4.oddíl zvolil vyrábění výrobků a 4 členové Švestek hráli partičku. Na konec si vedoucí připravili scénku "miss skaut 2013" a přišel všemi dětmi očekávaný mikuláš i s andělem a dvěma čerty, který už tradičně rozdával za písničku balíčky se sladkostmi.

Autor: Martin