Informace o 2. oddílu

Již několik let je 2. oddíl koedukovaný, navštěvují ho tedy skauti i skautky (chlapci a dívky od 11 let). Pro ně jsou připraveny aktivity odpovídající jejich věkové skupině, především získávají sebedůvěru i zkušenosti díky vlastním zážitkům - zdolávají překážky, radují se z úspěchu a učí se z nezdarů. V našem oddílu jsou však zaregistrovaní i oldskauti (bývalý či stávající skauti ve věku od 26 let), kteří vzhledem ke skautské družině Švestek tvrdí, že nejsou ještě žádné pecky a tak si i přezdívají. V 2. oddíle tedy najdeme 2 družiny - Švestky a Pecky :-).

Oddílový pokřik

Ukerewe, Ukerewe, hip hej hola,
příroda nás v náruč volá.
Za lepší svět chcem se být,
v srdci zákon skautský mít.
V činy měnit svoje slova,
2. oddíl ze Slavkova!

Švestkovský pokřik

Švestka může skautem býti,
I když je fakt na zabití,
Kdo má dobrou náladu,
Ten nebude o hladu,
Večer půjde k lesíku,
A už má guláš v kotlíku,
Někdy mají blbý kecy,
Někdy jsou i na hlavu,
Ale jde-li o vážně věci...

 

Historie oddílu

Historie 2. oddílu je tak rozsáhlá, že by zde pár řádků nestačilo. Nejlépe je zalistovat kronikami některých z bývalých družinek jako byly např. Volavky, Divočáci, Mihule, Můmie, Ještěrky, Želvičky, Hvězdičky a nyní - Švestky !

Vedení oddílu

Vedoucím 2. oddílu je bratr Orel - Olda Bayer (739 528 017)Jeho zástupcem je Týnka - Kristýna Mazalová (605 007 366)


Rádcem 2. oddílu je Adam - Adam Blahák (777 133 062)

Podrádcem 2. oddílu je Ondra - Ondra Šoukal